Jeugdbeleid VC Polaris

Ik wil lid worden van Polaris, wat nu?

Nadat je geïnformeerd hebt en wellicht al eens meegetraind hebt bij een team schrijf je jezelf in via de volgende link: http://www.vcpolaris.nl/clubinformatie/inschrijven/

Je gaat trainen in een groep die het beste past bij jouw leeftijd categorie.

 

Leeftijd tot 12 jaar:
CMV nivo 1: 6 – 7 jaar
CMV nivo 2: 6 – 7 jaar
CMV nivo 3: 7 – 8 jaar
CMV nivo 4: 8 – 9 jaar
CMV nivo 5: 9 – 10 jaar
CMV nivo 6: 10 – 11 jaar

Deze kinderen trainen standaard 1x in de week.
Vanaf nivo 4 is er de mogelijkheid voor talentvolle/gemotiveerde(*) kinderen om een 2e training in de week te volgen. Hiervoor wordt je uitgenodigd.

(*)= goede motoriek, trainbaar, gedreven.

1x per maand spelen zij een toernooi waarvan de gegevens op de website staan.

 

Leeftijd: vanaf 12 tot 18 jaar:
C-jeugd: 12 – 14 jaar
B- jeugd: 14 – 16 jaar
A- jeugd: 16 – 18 jaar

Deze kinderen trainen standaard 1x in de week.
Zij hebben allemaal de mogelijkheid om op vrijdagavond een 2e training te volgen (opgave aan het begin van het seizoen via tc-jeugd)

Deze kinderen spelen wekelijks NEVOBO-competitie op zaterdag.
Jeugdcompetitie kunnen we verdelen in 3 categorieën:
* 1e klasse
* hoofdklasse
* topklasse (alleen mogelijk na promotie uit hoofdklasse 1e helft); kampioen speelt NGJK (Nederlands Gesloten Jeugd Kampioenschappen)

TC jeugd bepaalt in overleg met jeugdtrainer in welke competitie de jeugd wordt ingedeeld.

 

Bijkomende taken voor deze jeugd:
C- jeugd : tellen voor of na eigen wedstrijd bij andere polaris-teams
A en B-jeugd : tellen en fluiten (na instap-cursus) bij andere polaris jeugd-teams

 

Samenstelling teams:
Ieder seizoen worden er nieuwe teams samengesteld geselecteerd op leeftijd en ontwikkeling.

 

Talenten ontwikkeling:

Herkenningscriteria

Fysiek
• Snelheid, beweeglijkheid, lenigheid
• Explosiviteit, (snel)kracht
• Coördinatie (timing, balbaan herkenning, ruimtelijk inzicht, oog-hand)
• Werkhoogte (aanvals- en blokhoogte)
• Vloervrij
• Uithoudingsvermogen

Mentaal
• Concentratievermogen (taakgerichtheid)
• Discipline
• Intrinsieke motivatie (inzet, doorzettingsvermogen, vechtlust)
• Ambitie (gericht op toekomstige groei)
• Zelfvertrouwen

Techniek
• Goede toepassing van de basistechnieken (onderarms, bovenhands, aanval, serve, blok, verdediging)

Tactiek
• Spelinzicht (tactisch vermogen, creativiteit, handigheid, slimheid)

Belangrijk Bij kinderen die nog maar kort volleyballen is de beheersing van de basistechnieken nauwelijks van belang. Van groter belang zijn de fysieke en mentale componenten. Potentiële talenten scoren op deze twee onderdelen hoger dan gemiddeld.

Voldoet een jeugdlid aan bovenstaand profiel, dan wordt hij/zij uitgenodigd voor PVA (Polaris Volleybal Academie, voor meer info zie: http://www.vcpolaris.nl/clubinformatie/polaris-volleybal-academie/ ).

 

Beker competitie
Als vereniging mogen wij per seizoen 1 team in iedere leeftijdcategorie inschrijven voor de beker-competitie, zowel voor de jongens als de meisjes.
Dit zijn meestal samengestelde teams waarbij in iedere leeftijd de ca 8 sterkste spelers worden geselecteerd.
(bijvoorbeeld, Pietje 15 jaar, speelt in H2 maar is nog jeugd B-speler, wordt gekozen voor het jongens B beker team).
Bij de bekerteams streven we ernaar om niet gemixed te spelen.

We streven naar onafhankelijke coaches om deze teams te begeleiden.

 

NOJK (Nederlands Open Jeugd Kampioenschappen)
Dit is een toernooi voor toptalenten van Nederland.
Door middel van voorrondes kun je je plaatsen voor de finaleronde.
Indien we een team vol talenten kunnen samenstellen in bepaalde leeftijdcategorie (wel of niet gemixed) gaan we hiermee naar het NOJK.

We streven naar onafhankelijke coaches om deze teams te begeleiden.

(De laatste jaren steeds de eindronde bereikt met als klapper het Nederlands kampioenschap van JC in 2015)

IMG_2728

jeugdbeleid