club_van_50_big

Wat is de club van 50?

Zoals bij nagenoeg elke vereniging moet ook VC Polaris de touwtjes aan elkaar knopen om elk seizoen financieel alles weer voor elkaar te kunnen boksen. De leden zorgen voor contributie-inkomsten, de kantine zorgt voor de nodige Euro’s, de sponsorcommissie benadert bedrijven om Polaris te sponsoren, er worden toernooien georganiseert (verbroederingstoernooi, ouder-kind-toernooi, enz.), waardoor het al met al elk jaar weer lukt om de begroting sluitend te krijgen.

Echter, geld voor een aantal extra activiteiten is er vaak niet. Zaken als ledenwerving (o.a. in Brandevoort), mini-projecten, een oefenstof-bibliotheek voor onze trainers, meer en betere volleybalmaterialen voor de trainingen, specifieke jeugd-activiteiten etc., komen door een gebrek aan geld vaak niet of niet voldoende van de grond.

Daarom hebben wij als sponsorcommissie de uitdaging opgepakt om op zoek te gaan naar enthousiaste leden, oud-leden, supporters, teams, familie-leden, etc. die onze club een warm hart toedragen. De vraag aan U is om lid te worden van onze fantastische Club van 50. De Club van 50 bestaat al uit een ruim aantal leden (zowel individueel als per groep / team) die er voor gaan zorgen dat bovenstaande belangrijke zaken gefinancierd kunnen worden. Het lidmaatschap bedraagt Є 50,– per jaar.

Het betekent dat de opbrengsten van de Club van 50 specifiek besteed gaan worden aan bovengenoemde zaken.

Wat krijg je er voor terug ?

  • Een naambordje boven de bar waarop uw naam, team/groep of b.v. bedrijfsnaam staat vermeld. Je hoort dan bij de club van 50!
  • Een club van 50 info-bord in de kantine met hierop vermeld waaraan we het geld besteden / hebben besteed.
  • Deelname-formulier, inclusief 10 consumptie-bonnen, te besteden in onze kantine.