Beste leden van VC Polaris,

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering heeft Willem de Vries ons geïnformeerd dat hij om voor hem belangrijke redenen niet de volledige termijn als voorzitter kan volmaken maar tijdens de komende algemene ledenvergadering zal aftreden.

Voor Willem bleek de functie door een aantal oorzaken sinds enige tijd meer energie te kosten ipv op te leveren, hetgeen in zijn onderstaand schrijven iets verder wordt toegelicht.

Hoewel wij, mede-bestuursleden, zijn keuze enorm betreuren kunnen we gelijktijdig niet anders dan diezelfde keuze te respecteren. Willem’s verdiensten en inzet voor de club zijn groot en gaan lang terug en worden erg gewaardeerd!

We vinden het erg jammer dat Willem tot deze keuze is gekomen! We willen en zullen op gepaste wijze afscheid nemen van Willem als voorzitter, gelijktijdig de hoop uitsprekend dat hij niet voor de club verloren zal gaan!

Namens het bestuur van VC Polaris,

Wouter Stronkhorst


Beste mede bestuursleden, Polaris leden,

Exact 25 jaar geleden al weer, kwam ik voor het eerst bij Polaris binnengewandeld, omdat ik voor mijn werk in Helmond kwam wonen.

Met name in de laatste 15 jaar ben ik op vele fronten actief geweest, en heb me naast de CMV en jeugdafdeling, ook ingezet voor enkele seniorenteams, als scheidsrechter, en natuurlijk ook als bestuurslid.

Het wel en wee van Polaris heeft voor mij, en binnen ons gezin, altijd een zeer grote invloed gehad, en qua tijdsbesteding hoef ik niet te zeggen dat Polaris bij mij een dagelijkse bezigheid was.

Door deze verklonkenheid, ontstaat een zeer grote emotionele band met het reilen en zeilen binnen onze mooie club, maar de positieve energie die ik uit het plezier van onze leden haalde, was dit 100% waard.

In het afgelopen seizoen heb ik echter gemerkt dat de rol van mijzelf als voorzitter/bestuurslid, in het geheel voor mij niet meer zo vanzelfsprekend is. Het plezier in besturen werd voor het eerst een last, het plezier in het mede aansturen van onze club werd steeds vaker ontwijken. Zeker in de dynamische en veranderende periode waarin de club nu leeft, zag ik zaken gebeuren waar ik erg veel moeite mee heb, zonder in detail te treden.

Energie krijgen, werd energie absorberen; waardering werd in sommige gevallen kritiek; problemen oplossen werd problemen mee naar huis nemen….. en daar heb ik mijn consequenties uitgetrokken.
Daarom heb ik in de laatste bestuursvergadering aangegeven dat ik mijn nieuwe voorzittersperiode van 3 jaar niet zal afmaken, maar per oktober op de Algemene Ledenvergadering zal aftreden in het bestuur.

Ik ben er zeker van dat dit gaatje weer ingevuld gaat worden door iemand van ‘de nieuwe’ generatie, die Polaris weer met een frisse blik richting de toekomst stuurt. Hopelijk wordt deze persoon of personen snel gevonden.

Ik wens de vereniging, bestuur, teams, etc. het allerbeste toe, en misschien blijf ik voor Polaris nog wel doen wat ik het allerleukste vind om te doen, namelijk training geven.

Bedankt voor de support en vertrouwen dat ik van de meesten van jullie altijd heb mogen genieten, en ik hoop jullie nog vaak te mogen begroeten in de sporthal en kantine.

Met sportieve groet,

Willem de Vries
Voorzitter VC Polaris

Aan de leden van VC Polaris